Formulář pro odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy
1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1.
Do 14 dnů máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu.
1.2.
Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.
1.3.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat společnost MAXIMSHOP CZ, s.r.o. formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
1.4.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1.
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).
Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
2.2.
a) Převzetí zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na této adrese MAXIMSHOP CZ, Havlíčkova 1619, Přelouč 53501 (vždy po domluvě termínu). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
b) Náklady spojené s vrácením zboží
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy
(text můžete zkopírovat do aplikace Word a vyplnit, poté poslat spolu se zbožím nebo e-mailem)
Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: MAXIMSHOP CZ, s.r.o.,
Havlíčkova 1619
53501 Přelouč


Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
Číslo objednávky:
Popis zboží:


Datum objednání zboží: Klepněte sem a zadejte datum.
Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a): Klepněte sem a zadejte datum.
Vaše jméno a příjmení:
Vaše adresa:
Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis: _____________________
Datum: Klepněte sem a zadejte datum.

* Nehodící škrtněte

Provozovatel webu, MAXIMSHOP CZ, s.r.o., se sídlem Havlíčkova 1619, Přelouč, 53501, IČ: 29042887, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím